Brickmedia Woningfotografie

Energielabel

Een energielabel voor uw woning of bedrijfspand

Sinds 2008 is het energielabel verplicht gesteld bij verkoop en verhuur van elk type onroerend goed. Een object met een label verschaft de nieuwe gebruiker van de woning en/of bedrijfspand vooraf inzicht in het energiegebruik van het gebouw. Deze verplichting vloeit voort uit de Europese Richtlijn energieprestaties van woningen en bedrijven in de Europese Unie. Het kabinet wil Nederland tot een van de schoonste en zuinigste energielanden in Europa maken. In dat streven past ook het energielabel.

EPA staat voor Energie Prestatie Advies. Het energielabel voor woningen is te vergelijken met het energielabel voor auto’s en witgoed. Het label geeft de energiezuinigheid aan in de klassen A t/m G.


Een zuinig huis? Met het energielabel zie je het zo!
Een woning met het A-label is het meest energiezuinig en een woning met het G-label het minst zuinig. Op het label staan het adres en de energiezuinigheid van de woning uitgedrukt in een getal (energie-index) en een labelklasse met een gekleurde letter van een groene A tot en met een rode G.

Op het moment van bouw, verkoop of verhuur van een woning of bedrijf moet een energieprestatie certificaat overhandigd kunnen worden. Dit moet gebeuren bij de ondertekening van het koop- of huurcontract. Bij huur moet de eigenaar een kopie van het energielabel overhandigen aan de huurder bij de ondertekening van het huurcontract.

Voor meer informatie over het energielabel kunt u terecht op: energielabelhaaglanden.nl

Graag wil ik de fotograaf complimenteren. Verzoeke onze waardering aan hem kenbaar te maken. Een vakman. Met humor.
Verkopers Schokker Makelaardij